گشودن مشکل ۴۰ ساله اسناد ملکی سه شهرک مسکونی در اشتهارد

رییس شورای اسلامی شهرستان اشتهارد اعلام کرد: گره کور صدور سند ثبتی مالکیت سه شهرک مسکونی تابعه این شهرستان پس از ۴۰ سال گشوده شد.