کامبیز مهدی زاده فرساد ،مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

انقلابی گری به هوچی گری و دادزدن پشت تریبون نیست

متاسفانه منافع ملی کشور درگیر گروکشی و بازی عده ای شده است که کوچکترین نقشی در پیروزی انقلاب اسلامی نداشته اند اما امروز مدعی انقلابی گری هستند!

 انقلابی گری به هوچی گری و دادزدن پشت تریبون نیست

پربیننده ترین

گزارش