رییس هیات مدیره انجمن آسانسور و پله برقی صنایع همگن استان البرز:

زنگ خطر آسانسورهای بی کیفیت در استان به صدا درآمد

در زندگی مدرن امروز توجه به ساختارهای فیزیکی و در پی آن ایجاد آرامش و سلامتی روحی و جسمی از مهترین فرآیندهایی است که سعی شده بیشتر بدان توجه شود و در سده اخیر با توجه به ساخت ساختمان های غول پیگر و طویل جابجایی افراد در این ساختمان ها با بالابرهایی مدرن به نام آسانسور صورت پذیرفت.

زنگ خطر آسانسورهای بی کیفیت در استان به صدا درآمد

پربیننده ترین

>