معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز:

ظرفیت و جایگاه نهادهای مردمی در تحقق اهداف پیشگیرانه حائز اهمیت است

نظر به اهمیت جایگاه مشارکت مردم و با هدف بهره گیری از ظرفیت گستردة نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی، نشست هم اندیشی به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با حضور نمایندگان بیش از 30 مؤسسه و سازمان مردم نهاد البرزی برگزار شد.

ظرفیت و جایگاه نهادهای مردمی در تحقق اهداف پیشگیرانه حائز اهمیت است

پربیننده ترین

>