سخنگوی قوه قضاییه:

قواعد حقوقی اضطرار به شرایط کرونایی حاکم است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قواعد حقوقی اضطرار در شرایط خاص مانند کرونایی ساری و جاری است، گفت: به همکاران در واحدهای قضایی اعلام می‌کنیم اگر پرونده‌ای درخصوص افزایش اجاره بها یا تخلیه واحد مسکونی تشکیل شد، شرایط ویژه را لحاظ کنند و تصمیمات آنها مبتنی بر موازین حقوقی و قضایی بگونه‌ای باشد که به کنترل و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

قواعد حقوقی اضطرار به شرایط کرونایی حاکم است

پربیننده ترین

>