تکریم معلولین به مناسبت روز جهانی معلول

دوازدهم آذر روز جهانی معلول است به این بهانه به ساختمان یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس و ضایعه نخاعی در آسایشگاه خیریه کهریزک رفته و با آنها گفتگو می کنم  تا با زندگی معلولین وهمچنین خواسته های آنان از مسئولین آشنا شویم تا شاید اندگی از هم وغم آنان کم شود .

 تکریم معلولین به مناسبت روز جهانی معلول

    پربیننده ترین

    >