روحانی: ایجاد رونق اقتصادی، امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند

 رییس جمهوری با بیان این که مشکلات جامعه کارگری صنفی و نه سیاسی است و کارگران ایران اجازه بهره‌برداری سیاسی را به معاندان و بدخواهان نظام نخواهند داد، گفت: آنچه امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند، ایجاد رونق اقتصادی است.

روحانی: ایجاد رونق اقتصادی، امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند

پربیننده ترین

>