فرماندار شهریار خبر داد:

افتتاح ۹۴ پروژه عمرانی در شهرستان شهریار همزمان با هفته دولت

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در ششمین جلسه شورای ادرای شهرستان اختصاصی شهر شهریار خبر داد: ۹۴ پروژه عمرانی در سطح شهرستان شهریار با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان که بطور کامل تکمیل و آماده بهره برداری هستند در هفته دولت با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

افتتاح ۹۴ پروژه عمرانی در شهرستان شهریار همزمان با هفته دولت
>