با هدف صادرات واکسن های پزشکی به کشورهای مسلمان؛

"گواهی حلال" برای واکسن فلج اطفال موسسه رازی صادر شد

معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گفت: با هدف صادرات واکسن های پزشکی موسسه به کشورهای اسلامی، نخستین گواهی حلال واکسن های پزشکی ساخت داخل برای واکسن فلج اطفال موسسه رازی از سوی وزارت بهداشت صادر شد.

"گواهی حلال" برای واکسن فلج اطفال موسسه رازی صادر شد

پربیننده ترین

>