با تجاری سازی دستاورد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی:

واحد پرورش ریزجلبک در حاشیه دریاچه ارومیه راه اندازی می شود

در راستای ایجاد بسترهای تولید در زیربخش شیلات و آبزیان و تنوع بخشی به تولیدات این حوزه دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه پرورش ریزجلبک در قالب تفاهم نامه ای سه جانبه با حمایت مدیریت شیلات و امور آبزیان استان آذربایجان غربی و با مشارکت یک واحد بخش خصوصی، تجاری سازی می شود.

واحد پرورش ریزجلبک در حاشیه دریاچه ارومیه راه اندازی می شود

پربیننده ترین

>