در سال97 دویست و بیست میلیارد هزینه درمان بیمه سلامت استان البرز بوده است

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز گفت: در سال گذشته 220 میلیارد هزینه درمان بیمه سلامت استان البرز بوده، که از این میزان 170 میلیارد تومان آن پرداخته شده که به طور متوسط حدود سه ماه بدهی به مراکز درمانی و داروخانه ها باقی مانده است. 

در سال97 دویست و بیست میلیارد هزینه درمان بیمه سلامت استان البرز بوده است

پربیننده ترین

>