رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

حذف واسطه های اضافی و ایجاد زیر ساختهای مناسب راه حل حمایت از تولید و مصرف کننده محصولات کشاورزی است

مهندس سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص مشکلات مربوط به قیمت محصولات کشاورزی گفت : مشکلات مربوطه در دو حوزه برای کشاورزان استان ایجاد می گردد.

حذف واسطه های اضافی و ایجاد زیر ساختهای مناسب راه حل حمایت از تولید و مصرف کننده محصولات کشاورزی است

پربیننده ترین

>