باهدف افزایش توان مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفت :

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال ، تفاهم نامه آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران روز یکشنبه بیست و چهارم شهریورماه جاری در محل پردیس کشاورزی به امضاء تقی غیاثی تبار و سید حسین گلدانساز رسید.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پربیننده ترین

>