" مسابقه بزرگ "

مناظره داغ روحانی خلع لباس شده معروف (سید حسن آقامیری) با دکتر رفیعی

مدیرامور فرهنگی _ دانشجویی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج خبرداد : باتوجه به مناظره انجام شده بین روحانیون مشهور در کشور ، ( روحانی خلع لباس شده سید حسن آقا میری و دکتر رفیعی) اقدام به برگزاری مسابقه ای برای کلیه دانشگاههای استان البرز نموده است. 

مناظره داغ روحانی خلع لباس شده معروف (سید حسن آقامیری) با دکتر رفیعی

پربیننده ترین

>