پیشگیری از اعتیاد در البرز نیازمند برنامه هدفمند است

 کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر استان البرز در نخستین نشست کاری خود ، اقدام پیشگیرانه هماهنگ و هدفمند را به عنوان محوری ترین موضوع برای جلوگیری از اعتیاد در بین قشرهای مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان استان مطرح کرد.

پیشگیری از اعتیاد در البرز نیازمند برنامه هدفمند است

پربیننده ترین

>