بدلیل شرایط اقتصادی رقم خورد؛

کاهش کمک های مردمی به دانش آموزان کم برخوردار

بخشی از جمعیت دانش آموزی استان البرز در روستاهای آن و در شرایط خاص و گاهی خیلی سخت تحصیل می کنند. با وجود شهرستان هایی مانند طالقان و آسارا که به ویژه در زمستان شرایط آب و هوایی سختی دارند شرایط تحصیل برای دانش آموزان روستاهایش بسیار متفاوت از دانش آموزان شهرها می شود و این شرایط سخت بار مسئولیت آموزش و پرورش استان و شهرستان ها را نیز دوچندان می کند.

کاهش کمک های مردمی به دانش آموزان کم برخوردار

پربیننده ترین

>