در چهارمین نشست مجازی انجمن عکاسی البرز مطرح شد؛

تجربه گرفتن از گذشته آری، تقلید نه

​​​​​​​علی خوش‌جام، کارشناس و مدرس عکاسی، ضمن معرفی سلف‌پرتره و سلفی بر لزوم تجربه گرفتن از آثار گذشتگان و ابداع آثار خلاق در این حوزه تاکید کرد.

تجربه گرفتن از گذشته آری، تقلید نه

پربیننده ترین

>