یادداشت

روزجهانی داوطلبان سلامت

روزجهانی داوطلبان سلامت
شناسه خبـر : ۱۱۲۲۵۹ پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

یادداشت با عنوان روز جهانی داوطلبان سلامت با شعار " انسجام اجتماعی و عدالت در سلامت از طریق ترویج فرهنگ داوطلبی "

خدمات داوطلبانه خدماتی است که افراد خیراندیش بدون انتظار به پاداش مادی برای بهبود زندگی سالم و مناسب دیگران
انجام می دهند ،فعالیت های داوطلبانه مردم در حوزه سلامت یکی از فعالیتهای شاخص مشارکت مردمی است که آنان را
در ارتقاء سلامت فرد ،خانواده و جامعه سهیم و درگیر می کند.
داوطلبان سلامت ، یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش هر خانه بهداشت یا پایگاه سلامت هستند که اعلام آمادگی
جهت همکاری داوطلبانه با نظام سلامت می نمایند .داوطلبان سلامت افرادی علاقه مند به فعالیت های اجتماعی بوده که
آمادگی و وقت کافی برای مشارکت فعال در دوره های آموزشی را دارا می باشند ،
انجام اقدامات مرتبط با خودمراقبتی خود و خانواده ، شناسایی گروههای آسیب پذیر ،شناسایی مشکلات سلامتی محله و
همچنین تشویق و ترغیب خانوارهای تحت پوشش به استفاده از خدمات بهداشتی درمانی و.... از جمله فعالیتهایی است که
داوطلبان سلامت انجام میدهند تا بتوانند یک جامعه سالم و پرنشاط داشته باشند .
داوطلبان سلامت افرادی هستند که همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می
کنند داوطلبان سلامت به عنوان بازوان توانمند حوزه سلامت در سطح اول خدمت رسان به جامعه هستند .به همین مناسبت
روز ۱۴ آذر را روز جهانی داوطلبان

نویسنده : یاسمن جاودانه کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت

به پیج اینستاگرامی «شهروندالبرز» بپیوندید
instagram.com/shahrvand.alborz